За нас

Фирма „Б-Корект-I” ЕООД е специализирана в комплексна услуга по смяната, тестването, монтажа и пломбирането на водомери.

За да може да предложи бърза и качествена услуга, фирмата поддържа екипи от професионалисти, които могат да реагират в удобен за клиента ден и час на територията на София.

Всеки екип разполага със собствен транспорт и всички необходими материали и инструменти.

Партньори са метрологична лаборатория „Газ Тест” ЕООД и „Софийска Вода” АД.

Тестовете на водомерите се извършват в метрологична лаборатория на „Газ Тест” ЕООД. Газ Тест ЕООД е упълномощена със заповед No А-0-013/21.05.2010г.

Б-Корект-I е оправомощен с договор No 4901/17.09.2010г.