Услуги

Фирма „Б-Корект-I” ЕООД е специализирана в:

1. Комплексната услуга по смяната, тестването, доставката, монтажа и пломбирането на водомери.
2. Смяна на хоризонтални и вертикални щрангове в жилищни кооперации.

Фирмата разполага с екипи от професионалисти, които могат да реагират в удобен за клиента ден и час на територията на София. Всеки екип разполага със собствен транспорт и всички необходими материали и инструменти.

Партньори са метрологична лаборатория „Газ Тест” ЕООД и „Софийска Вода” АД.

Редът за заявка е следния:
  1. Клиентът се обажда на телефоните на Центъра за работа с клиенти. Уточняват се параметрите на заявката – име, адрес, желан час за посещение на място.
  2. Клиентът може да направи е заявка чрез онлайн порчъка. След получаването на заявката, служител от Центъра за работа с клиенти се свърза на посочените с електронната форма телефони за потвърждение на данните за датата и часа за посещение.
  3. В предварително уговорения ден и час идва екип, който демонтира водомерите, които са за метрологична проверка.
  4. На тяхно място се поставят тръбички (заместители).
  5. Водомерите се отнасят в оторизираната лаборатория на „Газ Тест” ЕООД и се оставят за проверка.
  6. На следващия ден (в предварително уговорен удобен за клиента час) водомерите се връщат и се монтират обратно на системата.
  7. Ако тестовете на водомерите нe са преминали успешно, фирмата връща старите негодни водомери и предлага доставката и монтаж на нови водомери.
  8. Поставя се пломбата на „Софийска вода” АД и се попълват необходимите документи.
  9. Фирмата има грижата да придвижи документите, с които се удостоверява, че тестваните водомери са годни и пломбирани.