Водомер Techem

Сух водомер за топла и студена вода

Производител:
Techem

В цената са включени стойността на водомера, както и всички разходи
по доставка, монтаж и пломбиране.
Базисният вариант на системата на измервателната глава е изпълнен, като сух водомер с магнитен съединител и механичен ролков броячен механизъм. Изпълнението на броячния механизъм с интегрирана модулаторна шайба дава възможност за допълнително вграждане на радиомодул за безжично предаване на стойностите от консумираните количества вода.

С безконтактния механизъм консумираните количества, регистрирани от механичния брояч се предават и запаметяват в радиомодула. Данните от стойностите на потреблението се предават по радиовръзка към съответния контролен ден, средните и крайните месечни стойности, както и данните от водомера могат да се отчитат без посещение в жилището.

Предимства

Технически данни

 
Номинална температура за: студена/топла вода 30/90 °С
Присъединителна резба по ISO 2281/1 G ½” и 3/4”B    
Номинален разход Qn m³/h 1,5 и 2,5
Мин. разход Qmin m³/h 0,06
Пад на налягане при Qn (bar):  0,25
Метрологичен клас при хор./верт. инсталиране B
Номинално налягане PN (bar): 10
Обхват на показанията 0,1 l – до: 10.000 m³