Водомер Powogaz

Сух водомер за топла и студена вода

Производител:
Powogaz

В цената са включени стойността на водомера, както и всички разходи
по доставка, монтаж и пломбиране.

Работна температура:
- за студена вода - max. 50ºC
- за гореща вода - max.90ºC

Изтегли подробните спецификации


Технически характеристики

Монтаж върху битови водопроводи:
-в хоризонтално положение с насочен нагоре брояч - Н
-в хоризонтално и вертикално положение с насочен настрани брояч - V
Метрологичен клас: B-H, A-V
Лесно отчитане посредствон въртящ се сух брояч
Магнитна предавка
Възможност за проверка на електрониката
Устойчив за външно магнитно поле
Удароустойчива предпазна кутия на брояча
Защита срещу замърсяване на водоснабдителната система
Пластмасова кутия според изискванията на клиента
Материала в удобрен за питейна вода
Съответстви със стандарти: ISO 4064, BS 5728