Водомер Bonega

Сух водомер за топла вода

Производител:
Bonega

В цената са включени стойността на водомера, както и всички разходи
по доставка, монтаж и пломбиране.
Фирмата „BONEGA” – Чехия е основана през 1992 година. Дейността и е свързана с производство и дистрибуция на водомери и висококачествени продукти в областта на електротехниката.

Фирмата предлага сухи битови водомери за топла и студена вода:
S/13 – битов водомер за студена вода ½”
T/13 – битов водомер за топла вода ½”
S/20 – битов водомер за студена вода ¾”
T/20 – битов водомер за топла вода ¾”

Предимства:

Технически данни

Висока точност и чувствителност на измерване
Достатъчен брой защити срещу злоупотреба
Висока антимагнитна защита, неколкократно превишаваща изискванията на ЕС
Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж
Категория на точност „В” и при двата монтажа
Лесно отчитане до три десети
Начало на измерване при < 15 л/ч
Отговарят на ISO 9002
Капак – предпазва циферблата от повреда и замърсяване, което особено важи при монтаж в шахти
Металната част е никелирана
Броячът се завърта до ± 670º , което не позволява безкрайното му въртене


Точността на измерване:

Грешката при измерването в целия интервал от Q min  до Q max е в рамките на ±2%.

Допустимото отклонение е ± 5%.