Система за дистанционно отчитане на водомери

Дистанционното отчитане на водомери с радио модул служи за отчитане и обработка на информация за потреблението на топла и студена вода и е изключително подходяща за индивидуални домакинства. Фирма „Б-Корект I” ЕООД е първата, която предлага монтаж на радио водомери на индивидуални абонати. От момента, в който Ви монтираме „радио водомер” ние поемаме отчитането му. Свалянето на отчета се извършва ежемесечно, като нашият служител минава и сваля данните без да влиза във Вашето жилище и да нарушава личното ви пространство. Сваленият отчет ние предаваме на  „Софийска вода”АД, за да изготвят вашата сметка. Фирма „Б-Корект I” ЕООД е оправомощена само да сваля отчетите, а „Софийска вода”АД ще ви фактурира. При този вид отчитане ще избегнете изравнителните сметки на всеки 3 месеца, а ще имате реална сметка всеки месец.

Системата за дистанционно отчитане на уреди е модерен и надежден начин за отчитането на индивидуалните водомери в жилището. Системата е базирана на най-новата технология, която гарантира ниско енергийно потребление и в същото време осигурява дълго и безпроблемно ползване на уреда. Дистанционното отчитане намалява възможността от човешка грешка и времето за отчитане, което от своя страна намалява разходите за отчитане. Системата позволява да се отчитат уреди, които са на трудно достъпни места и не се изисква присъствието на собственика на водомера по време на отчитането. Отчитането се извършва без да е необходимо да влиза отчетник в дома ви, като от своя страна запазвате личното си пространство.

Предимства за индивидуалния абонат:


Как инкасатор отчита дистанционно водомерите с вграден радиомодул

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerРАДИО СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ВОДОМЕРИТЕ

Може да свалите този документ в PDF формат тук.

ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

Визия
Група Апатор е лидер в Централна и Източна Европа в областта на системите и измервателната апаратура, както и в свързващата техника.

Мисия
Нашето призвание е създаването на съвременни ефективни технологии, управляващи всякакъв вид енергия. Сигурността на нашите Клиенти и грижата за околната среда са определящи за дейността ни.

Стратегически цел
Създаване на полска технологична група, опираща се на силната марка Апатор и ориентирана към ръст на продажбите на задграничните пазари.

Апатор Повогаз
СЪЩЕСТВУВА ОТ: 1925 година;от 2008 г. влиза в състава . на Група Апатор
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Един от най-големите производители на водомери в Полша и в Европа.Фирмата предлага също и широк асортимент от
разходомери, топломери, преобразуватели на разход за топломери и системни решения.
СЕРТИФИКАТИ: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004
НАГРАДИ: Предприемач Fair Play,Полска награда за качество, Солидна фирма,Пантеон на полската екология,Иновация за 2007г.,Мистър Експорт
ЗНАЕШ ЛИ,ЧЕ: Водата е била обект на интерес от страна на Леонардо Да Винчи.Италианският учен прави стотиц скици и експерименти,свързани с разхода на вода.Създал е планове за канали и е изобретил уред за измерване на водата в каналите.

Благодарение употребата на съвременната Wireless M-Bus (WMBUS) технология, радио системата AMR осигурява ново качество в областта на дистанционното отчитане на показанията на водомерите, производство на Апатор Повогаз. Системата дава възможност за интеграцията на уреди на различни производители в една обща отчетна мрежа. Системата позволява да се отчитат показанията на водомери в случай на затруднен достъп и гарантира голяма свобода при избора на период и обхват на отчитаните данни, като осигурява едновременно коректност на отчитането и значително спестяване на време. Радио приставката е конфигурируема с помощта на терминала. Потребителят на системата въвежда идентификационния номер на водомера, начално положение и други параметри, както на етап инсталиране, така и в процеса на експлоатация
на водомера. Дистанционното отчитане на показанията на водомер, снабден със стандартно конфигурирана радио приставка, се характеризира с ниско потребление на мощност. Това гарантира дългогодишна работа на приставката без нужда от поддръжка, а така също повишава значително комфорта на обитателите, тъй като присъствието им по време на отчитане не е наложително. Въвеждането на радио системата AMR по време на експлоатация на водомерите, както в инкасаторския вариант, така и в стационарния, не води до нарушаване на легализационните характеристики на водомера.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА

Отворена
– използваният комуникационен протокол, действащ в съответствие със стандарт PN-EN 13757-4 Wireless M-Bus (WMBUS) е отворен портокол, благодарение на което е възможна работата с уреди на друг производител.

Модулна
– позволява лесно разширяване на мрежата в процеса на експлоатация на водомерите съобразно нуждите и възможностите на администратора на мрежата, както в обходната подсистема, така и в стационарната.

Двупосочен
– дава възможност, както за приемане с цел конфигурация на радио модула (идентификационен номер, начално положение на обема, постоянна на импулса, честота на радио предаванията и др.), така и за предаване на текущите и историческите данни.

Надеждна чрез:
Употреба на оптично отчитане на разхода, напълно устойчива на външно магнитно поле, задействане на алармите, при сваляне на приставката например, при обратен приток и приближаване на магнит
Елиминиране на възможността за грешки, свързани с човешко действие

Икономична – отчитането на състоянията се извършва без да се налага да се влиза в жилищните помещения, по всяко време, за кратко, а получените данни могат да бъдат експортирани във файл в csv формат, с което се понижават разходите за отчитане и създаване на база данни.

Балансирана – отчитане на положението на всички водомери в сградата за даден ден (по едно и също време), което води до намаляване на разликите между сумата на отчетите на индивидуалните водомери и отчета на главния водомер.

Безпроблемна – отчитане на данните от уредите, инсталирани в труднодостъпни места.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Инкасаторският способ за събиране на данни се основава на това, че инкасаторът е снабден с преносим компютър (PDA) с радио модем, премества се от имот на имот (от брояч на брояч). Отчитането не изисква присъствието на собственика на къщата или апартамента, тъй като се
извършва извън жилищните помещения. Трае части от секундата и се извършва без непосредствен контакт на отчитащото устройство с радио приставката на водомера (затвореният апартамент не е проблем).

Този начин на събиране на данни намира приложение например в кооперации, в които е затруднен достъпът до водомера или има проблем с балансирането на водното потребление. ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА 5 Стационарният способ за събиране на данни се основава на това, че радио сигналите от приставките на водомерите се прихващат от подходящо разположени ретранслатори, откъдето
след това се изпращат на концентраторите. Концентраторите са снабдени с комуникационни модеми: GSM/GPRS, Ethernet или радио модеми, които непосредствено предават данните на сървъра.

Този начин за събиране на данни намира приложение в следните случаи:
• При инсталация, характеризираща се с разпръснати измервателни пунктове, например отдалечени една от друга жилищни сгради, жилищни комплекси, квартали с еднофамилни къщи, където инкасаторът би губил много време в предвижване между измервателните пунктове.
• При преобразуване на инкасаторската мрежа в пълна или частична стационарна мрежа. Допълнително приемущество при използването на тази система, освен критерия за голям обхват, е възможността за постоянна (24 часа) регистрация на употребата на вода от отделните потребители в седалището на администратора на мрежата.

СХЕМА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АМR РАДИО СИСТЕМА


ЕЛЕМЕНТИ НА AMR РАДИО СИСТЕМА

Представената AMR Радио система функционира на основата на продуктовата оферта на Апатур Повогаз, в която са включени следните типове водомери: индивидуални жилищни тип JS, JM, WS и WM; общи жилищни тип: JS, WS и WM; и индустриални тип: MWN, MP и JS клас C.

ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ДАННИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СЛЕДНИТЕ УРЕДИ
• В инкасаторския вариант това са: радио приставки, терминал, радио модул Bluetooth/ WMBUS и софтуер Inkasent, достъпен за PC и PDA.
• В стационарния вариант това са: радио приставки, ретранслатори, концентратори с комуникационни модеми и софтуер WMBUSReader, достъпен за PC.

ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАДИО ПРИСТАВКИТЕ


ЕЛЕМЕНТИ НА ИНКАСАТОРСКО ОТЧИТАНЕ НА ДАННИ

РАДИО ПРИСТАВКА SMART TOP
Радио приставката Smart Top, конструирана на базата на съвременна микропроцесорна система, служи за безжично предаване на измервателни данни от водомер Smart, на разтояние до 300 м на отворен терен. Системата работи на радио вълни 868 MHz, инсталираната батерия позволява
непрекъсната работа на модула до 12 години. В уреда е приложен комуникационен протокол WMBUS, отговарящ на стандарта PN-EN 13757 в областта на безжичното отчитане на броячи на консумативи, създавайки възможност за двупосочно предаване на данни.

ПРИСТАВКАТА ПРИТЕЖАВА
• Система от оптични сензори, които правят възможно разпознаването на посоката на притока на вода, а чрез онагледяване на обратния поток дава пълно съответствие на радио отчета с показанията на брояча.
• Отчитане на измервателните данни от водомера, напълно устойчиво на всякакви смущения, породени от действието на външното магнитно поле,
• Възможност за отчитане, както с помощта на ръчен преносим терминал при обходната система, така и чрез стационарната система за автоматичното отчитане на данни.

ТАБЛИЦА 1.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


РАДИО КОМУНИКАЦИЯ


SMARТ ТЕРМИНАЛ
PDA- джобен компютър HP iPAQ 114, лек с голям 3,5 инчов цветен тъчскрийн екран, снабден с презареждаема батерия и Bluetooth интерфейс. Благодарение на софтуер Inkasent и на работата с комуникационен модул Bluetooth/WMBUS Smart Terminal дава възможност за дистанционно
конфигуриране на радио приставките и отчитане на измерванията. Отчитаните данни се събират на карта памет SD, благодарение на което практически няма лимит за броя на отчитаните радио уреди. Допълнително са достъпни аксесоари като: резервни акумулатори, зарядно с вход в букса за автомобилна запалка, резервни стилуси.

ТАБЛИЦА 2.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА SMART ТЕРМИНАЛ


КОМУНИКАЦИОНЕН МОДЕЛ BLUETOOTH/WMBUS
Преносим уред, който посредничи между радио приставката и четящия PDA терминал за система WMBUS. Уредът улавя радио рамки WMBUS в режим Т1 и конфигурационни радио рамки, а след това ги препраща чрез Bluetooth интерфейс към преносимия четящ PDA терминал.

ТАБЛИЦА 3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ МОДЕЛ


СОФТУЕР INKASENТ
Софтуерът Inkasent може да бъде инсталиран на всеки стационарен или преносим компютър от клас PC, работещ с операционна система Windows: XP, Vista, 7, като се интегрира напълно и с функционираща разплащателна програма. Дава възможност за удобно отчитане на данни и управлението им от който и да е администраторски пулт.

ИЗБРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СОФТУЕРА
• Създаване на база данни на водомери заедно с инкасаторските трасета,
• Създаване на настройки на профила, което прави възможно програмирането на функционалността на системата в съответствие с очакванията на потребителя,
• Въвеждане на всякакви предписателни коментари предназначени за даден водомер,
• Калкулатор на време, позволяващ да се прецени колко години ще действа батерията при зададените параметри,
• Създаване на рапорти, касаещи балансирането на водното потребление,
• Експортиране на данни във вид на широко използвания формат *txt или *csv

PC/ PDA СОФТУЕР


ЕЛЕМЕНТИ НА СТАЦИОНАРНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДАННИ
РАДИО ПРИСТАВКА SMART TOP

РЕТРАНСЛАТОР
Ретранслаторът на радио сигнал е уред, който се поставя между радио модулите и концентратора с цел да се разшири обхвата на безжичната мрежа, т.е. да се увеличи максимално допустимото отстояние между тези уреди. Ретранслаторът работи на принципа на повторното предаване на
получените WMBUS рамки от измервателните уреди за различни консумативи, например от приставките на индивидуални водомери тип АТ-WMBUS-01. Употребата на ретранслатор значително повишава обхвата на отчитане.

ФУНКЦИИ НА РЕТРАНСЛАТОРА
• Захранва се в енергийната мрежа – 230 V,
• Работи автономно – стартирането му зависи само от включване на захранването,
• Възможност за удължаване на предавателната линия (максимум на 8 ретранслатора),
• Вграждане на антена в корпуса на уреда.

ТАБЛИЦА 4.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА РЕТРАНСЛАТОРА


КОНЦЕНТРАТОР
Предназначението на концентратора е да събира данните, предавани от радио модулите на измервателните уреди или от ретранслаторите и предаването им чрез GSM/GPRS, Internet мрежа или радио модем към телеметричен сървър с цел по-нататъшен анализ. Взаимодействието на
концентратора с ретранслаторите води до създаване на мрежа с голям брой отчитани уреди. Концентраторът обичайно се поставя на място с голяма гъстота на монтирани радио модули.

ФУНКЦИИ НА КОНЦЕНТРАТОРА
• Улавяне и записване в паметта на радио рамки по стандарт WMBUS от определените адреси на уреди (максимум 1900 уреда)
• Приемане на ретранслирани рамки
• Свързване, на определен времеви период (всеки час, всеки ден или всеки месец) с определен от ползвателя FTP сървър, чрез GPRS протокол и записване на данни във файл
• Конфигуриране на концентратора от записания на FTP сървър файл
• Обслужване и конфигуриране с помощта на RS-485 или RS-232 интерфейс
• Вграждане на антена в корпуса на уреда

ТАБЛИЦА 5.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА КОНЦЕНТРАТОРА


WMBUSREADER СОФТУЕР ЗА PC
Софтуерът WMBUSReader може да бъде инсталиран на компютри от клас РС с операционна система Windows (XP, Vista, 7). Благодарение на приложенията, които притежава, дава възможност за анализ и визуализация на отчитанията, както и за управлението им от произволен администраторски пулт.

СОФТУЕРЪТ ПОЗВОЛЯВА:
• Комуникация с базата данни – четене от базата данни на получената по време на радио предаването информация от всички сгради (клетки, места и уреди), от всички концентратори и периоди на отчитане.
• Конфигуриране на концентратора,
• Създаване на рапорти относно балансирането на водното потребление,
• Създаване на визуализация, както и диагностициране работата на системата.