Цени

Можете да се свържете за поръчка на телефоните, описани в Контакти или да изпратите електронна заявка чрез онлайн поръчка.

Заплащането се извършва на място при клиента, за което веднага се издава касова бележка.

За всички извършени услуги, вложени материали и продукти може да се издаде данъчна фактура, на място при клиента.

Тестът на водомери, които не издържат проверката не се заплаща,
ако се закупи нов водомер чрез фирма „Б-Корект-I” ЕООД.
В дадените по-долу цени на водомерите са включени стойността на водомера, както и всички разходи по доставка, монтаж и пломбиране на водомера.

Водомер Powogaz - сух водомер за топла и студена вода
Производител:
Powogaz
   
Водомер Zenner - сух водомер за топла и студена вода
Производител:
Zenner
   
Водомер Bonega - сух водомер за студена вода
Производител:
Bonega
   
Водомер Bonega - сух водомер за топла вода
Производител:
Bonega