Цени

Можете да се свържете за поръчка на телефоните, описани в Контакти или да изпратите електронна заявка чрез онлайн поръчка.

Заплащането се извършва на място при клиента, за което веднага се издава касова бележка.

За всички извършени услуги, вложени материали и продукти може да се издаде данъчна фактура, на място при клиента.

Тестът на водомери, които не издържат проверката не се заплаща,
ако се закупи нов водомер чрез фирма „Б-Корект-I” ЕООД. В дадените по-долу цени на водомерите са включени стойността на водомера, както и всички разходи по доставка, монтаж и пломбиране на водомера.

Описание на услугата Цена с ДДС
Демонтаж, метрологична проверка и монтаж на водомер 24 лв.
Пломбиране на водомер, взет чрез фирма „Б-Корект-I” ЕООД за проверка 8 лв.
Пломбиране на водомер, закупен чрез фирма „Б-Корект-I” ЕООД 8 лв.
Пломбиране на клиентски водомер 10 лв.
Монтаж на клиентски водомер 15 лв.
Спирателен кран и монтаж 60 лв.
Монтаж на клиентски спирателен кран 30 лв.
Посетителска такса еднократна за адрес 10 лв.

Информация за начина и отделните стъпки на поръчката, можете да получите в раздел УСЛУГИ.

Водомер Techem

Сух водомер за топла и студена вода.
Цена: 62 лв.
Гаранция: 3 години

Към продукта

Водомер Zenner

Сух водомер за топла и студена вода.
Цена: 48 лв.
Гаранция: 3 години

Към продукта
bonega-s

Водомер Bonega

Сух водомер за студена вода.
Цена: 59 лв.
Гаранция: 6 години

Към продукта

Свържете се с нас по телефона или ни изпратете електронна заявка.