Проверка на водомер

  • Home
  • /
  • Проверка на водомер

За да можем да Ви предложим бърза и качествена услуга, ние разполагаме с екипи от професионалисти, които могат да реагират в удобен за вас ден и час. При напрвена заявка за проверка на водомер клиента получава точен ден и час за извършване на услугата.

Наш партньор е метрологична лаборатория „Газ Тест” ЕООД.

Водомерите се носят на проверка в метрологична лаборатория „Газ Тест” ЕООД. Лабораторията е оправомощена от ДАМТН със заповед № А-0-13/21.05.2015 г.

Демонтаж, метрологична проверка, монтаж и пломбиране на водомер – 28лв.

Услугата предлагана от нас протича по следния начин:

1

В предварително уговореният ден за извършване на ремонта, идва наш екип, който демонтират водомерите, които са за метрологична проверка.

2

Водомерите се отнасят в горепосочената лаборатория и се оставят за проверка.

3

След приключване на проверката, водомерите се връщат и пломбират.

4

Водомерите, които са по-малко от 10 год. в експлоатация, могат само да се пломбират.

5

За водомерите, които не са издържали метрологичната проверка, т.е са негодни за пломбиране, клиента не заплаща тази проверка, ако закупи нов водомер от фирмата.

6

Поставя се пломбата на „Софийска вода”АД и се попълват необходимите документи.

7

Ние имаме грижата да придвижим документите, с които се удостоверява, че вашите водомери са годни и пломбирани.