Подмяна на водомер

  • Home
  • /
  • Подмяна на водомер

За да можем да Ви предложим бърза и качествена услуга, ние разполагаме с екипи от професионалисти, които могат да реагират в удобен за вас ден и час. При напрвена заявка за подмяна на водомер клиента получава точен ден и час за извършване на услугата:

Услугата предлагана от нас протича по следния начин:

1

В предварително уговореният ден за извършване на подмяната, идва наш екип, демонтира ставия водомер и монтира новия които клиента е избрал.

2

Поставя се пломбата на „Софийска вода”АД и се попълват необходимите документи /Талон за пломбиране и Гаранционна карта/.

3

Ние имаме грижата да придвижим документите, с които се удостоверява, че вашите водомери са годни и пломбирани.