Пломбиране на водомер

  • Home
  • /
  • Пломбиране на водомер

За да можем да Ви предложим бърза и качествена услуга, ние разполагаме с екипи от професионалисти, които могат да реагират в удобен за вас ден и час. При направена заявка за пломбиране на водомер клиента получава точен ден и час за извършване на услугата.

Пломбиране на водомер – 8лв.

1

В предварително уговореният ден за извършване на ремонта, идва наш екип, който да пломбира водомерите.

2

Само водомерите, които са по-малко от 10 год. в експлоатация, могат да се пломбират.

3

Поставя се пломбата на „Софийска вода”АД и се попълват необходимите документи.

4

Ние имаме грижата да придвижим документите, с които се удостоверява, че вашите водомери са годни и пломбирани.