Водомер Zenner

 • Home
 • /
 • Водомер Zenner

Водомер Zenner

Сух водомер за топла и студена вода.
Цена: 48 лв.
Гаранция: 3 години
Производител:

В цената са включени стойността на водомера, както и всички разходи по доставка, монтаж и пломбиране.

В цената се включва:

 • Цената на водомера – 28 лв.
 • Доставка и придвижване на документите към „Софийска вода” АД – 4 лв.
 • Демонтаж на старият водомер и монтаж на новият водомер – 10 лв.
 • Пломбиране – 6 лв.
Технически данни ETK-M ETW-M ETK-M ETW-M
Номинален разход Qn m³/h 1.5 2.5
Номинален диаметър DN Цол 1/2″ 3/4″
Дължина без холендри L2 mm 110 130
Дължина с холендри L1 mm 190 228
Резба на водомера G x B D1 Цол 3/4″ 1″
Резба на холендрите R x D2 Цол 1/2″ 3/4″
Метрологичен клас B*H
A*V
B*H
A*V
Максимален разход Qmax m³/h 3 5
Минимален разход Qmin l/h 30 50
Задвижване l/h 10 14
Обхват на показанията min l 0.05 0.05
max 99 999 99 999
Максимална температура °C 30 90 30 90
Работно налягане PN bar 10/16 10/16 10/16 10/16
Импулсен потенциал l/Imp 1 1
Височина H1 mm 70 70
Широчина B mm 64 64
Тегло kg 0.42 0.52

Едноструен сух, ролков водомер с опция за импулсен изход
За дебити до Qn 2,5 предлагаме нашия едноструен водомер. Той има много ниска стойност на задвижване и може да се монтира хоризонтално и вертикално. Компактната форма на сухия броячен механизъм улеснява неговото монтиране и в трудни условия за монтаж. Неговият 8-ролков брояч гарантира отчитане на точни данни. За температури до 30°С предлагаме използването на ETK-M. Алтернативно за температура до 90°С се доставя варианта за топла вода – ETW-M.

Възможности

 • Иновационен броячен механизъм с модулна опция за дистанционно отчитане
 • Идеален за отчитане на потреблението на вода в жилищата
 • Вариантът за студена вода предлага сигурност за температура на
  водата до 50°C
 • Вариантът за топла вода предлага сигурност за температура на водата до 90°С.Подходящи за хоризонтален и вертикален монтаж
 • Антимагнитна защита – преминали изпитания съгл. изискванията на PTB
 • Опция за допълнително монтиране на импулсен изход без демонтаж на водомер

Свържете се с нас по телефона или ни изпратете електронна заявка.