Водомер Bonega

  • Home
  • /
  • Водомер Bonega

Водомер Powogaz

Сух водомер за студена вода.
Цена: 59 лв.
Гаранция: 6 години
Производител:
Фирмата „BONEGA” – Чехия е основана през 1992 година. Дейността и е свързана с производство и дистрибуция на водомери и висококачествени продукти в областта на електротехниката.

Фирмата предлага сухи битови водомери за топла и студена вода:
S/13 – битов водомер за студена вода ½”
T/13 – битов водомер за топла вода ½”
S/20 – битов водомер за студена вода ¾”
T/20 – битов водомер за топла вода ¾”

Предимства:

  • Дълъг гаранционен срок – 4 години за водомерите за топла вода и 6 години за водомерите за студена вода
  • Добър външен дизайн
  • Максимална графична и писмена информация върху циферблата
Технически данни
Висока точност и чувствителност на измерване
Достатъчен брой защити срещу злоупотреба
Висока антимагнитна защита, неколкократно превишаваща изискванията на ЕС
Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж
Категория на точност „В” и при двата монтажа
Лесно отчитане до три десети
Начало на измерване при < 15 л/ч
Отговарят на ISO 9002
Капак – предпазва циферблата от повреда и замърсяване, което особено важи при монтаж в шахти
Металната част е никелирана
Броячът се завърта до ± 670º , което не позволява безкрайното му въртене

В цената са включени стойността на водомера, както и всички разходи по доставка, монтаж и пломбиране.

В цената се включва:

  • Цената на водомера – 39 лв.
  • Доставка и придвижване на документите към „Софийска вода” АД – 4 лв.
  • Демонтаж на старият водомер и монтаж на новият водомер – 10 лв.
  • Пломбиране – 6 лв.

Точността на измерване:

Грешката при измерването в целия интервал от Q min до Q max е в рамките на ±2%.
Допустимото отклонение е ± 5%.

Свържете се с нас по телефона или ни изпратете електронна заявка.